W Polsce około połowa gleb użytkowanych rolniczo ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny.  Na takich glebach fosfor, będący jednym z makroelementów wpływających na odpowiedni wzrost, pozostaje w postaciach trudno przyswajalnych dla roślin. Niezbędne okazuje się wtedy zastosowanie zabiegu wapnowania.

Cechy produktu MaxCalc

cechy produktu maxcalc

Stworzony przez rolników dla rolników

Polecamy stosować nawóz wapniowo-organiczny MaxCalc przełomowy i inteligentny pH regulator, który odkwasza glebę i jednocześnie ją użyźnia oraz odżywia rośliny.
Co ważne, możemy stosować go zarówno wiosną, latem i jesienią – doglebowo, jak i pogłównie (w sadach, łąkach, uprawach ozimych i jarych). Doskonale sprawdzi się również na użytkach zielonych, na trawnikach, w ogródkach i warzywnikach. Stosowanie MaxCalc gwarantuje obfite plony. Wybierz to wapno pod swoje uprawy.

 

Ten nowoczesny pH regulator od producenta Maxcalc sp. z o.o.  z Antoniów działa natychmiast po zastosowaniu i podnosi odczyn gleby w ciągu 60 dni od wysiewu. Pamiętajmy, że dawkowanie zawsze jest uzależniona od odczynu pH gleby, wymagań roślin uprawnych oraz indywidualnego programu nawożenia. Rolnicy  najczęściej stosują MaxCalc na pola przedsiewnie wiosną, przed uprawą agregatem lub po wschodach, co przynosi rewelacyjne rezultaty i ma duże uzasadnienie na stanowiskach o zbyt niskim pH.

MaxCalc od producenta to
Szybka, bezpieczna regulacja odczynu pH gleby

MaxCalc powoduje wzrost biomasy roślin od 20% do 40%

0 %
Wzrost biomasy

MaxCalc podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%

0 %
Wzrost białka

MaxCalc daje oszczędność na zakupie nawet 40%

0 %
Oszczędność

01.

Co sprawia, że MaxCalc jest skuteczny

Dobra znajomość branży rolniczej pozwoliła firmie Maxcalc z siedzibą Antoniów ul. Ozimska 11  opracować środek, który jest przełomowym rozwiązaniem problemu zakwaszania gleby. Środek organiczno-mineralny MaxCalc znakomicie reguluje odczyn pH gleby. Działa zaraz po zastosowaniu i zmienia odczyn gleby na właściwy w ciągu 14 dni, a nie 12 miesięcy jak inne środki wapienno-organiczne. MaxCalc wpływa stymulująco na
procesy próchnicotwórcze i poprawia strukturę gleby. Stosowanie naszego środka znacznie zwiększa dostępność azotu, fosforu, wapnia, magnezu i siarki dla roślin. To gwarancja wysokich plonów !

02.

Właściwości MaxCalc

Posiada właściwości odkwaszające i stymulujące wzrost roślin. Przeznaczony jest do stosowania na gruntach ornych, w uprawach polowych roślin rolniczych, oraz w uprawach sadowniczych i ogrodniczych. Stosowany do rekultywacji gruntów rolnych. Na gruntach rolnych MaxCalc powinien być stosowany jesienią po zbiorze lub wiosną przed siewem roślin. Środek wysiewany pogłównie, wy-
kazuje dużą efektywność jeszcze w tym samym okresie wegetacyjnym. Należy go rozprowadzać równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą do głębokości 20 cm przy pomocy narzędzi uprawowych ( z wyłączeniem aplikacji pogłównej ).

03.

Cechy inteligentnych środków poprawiających właściwości gleby MaxCalc

– Wysoka reaktywność MaxCalc ze związkami organicznymi to wyższa energia dla rozwoju życia biologicznego w glebie oraz uruchomienie lepszej przyswajalności przez rośliny uprawne.
– Przeznaczone do nawożenia wszystkich rodzajów gleb wymagających wapnowania, zwłaszcza ubogich w substancje organiczną.
– Wzmacnia odporność roślin uprawnych na czynniki chorobotwórcze i stres ( tj. Susze, upały, burze, gradobicie, podtopienia, przymrozki i mrozy, przydmuchy śnieżne oraz skutki uboczne stosowania środków ochrony roślin itp. ).
– MaxCalc zapewnia roślinom optymalny odczyn pH w strefie korzeniowej o podstawowe składniki odżywcze: wapń, azot, fosfor, potas, magnez, żelazo, siarka i inne mikroelementy i minerały, a także białka i aminokwasy, pierwiastki śladowe.
– Środek organiczno-mineralny MaxCalc dzięki zawartości materii organicznej użyźnia glebę, a forma hydratowa wapnia przyspiesza istotne pobranie makro składników przez roślinę. Dzięki temu następuje stymulacja podziałów komórkowych, co pobudza rozwój silnych i dobrze odżywionych roślin, zwłaszcza systemu korzeniowego, przede wszystkim korzeni włośnikowych.
– Intensywny rozwój systemu korzeniowego pozwala na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody.
– Hydrat wapnia optymalizuje odczyn pH w strefie korzeniowej, co stymuluje efektywniejszy przebieg procesu mineralizacji oraz przemian azotu.

04.

Antydzik

W roku, w którym zastosowano środek poprawiający właściwości gleby MaxCalc na polu kukurydzy nie odnotowano żadnych strat i szkód spowodowanych przez dziki. Zwierzęta podchodziły do pola, ale nie ryły go. Dwa skrajne pola, gdzie nie zastosowano środka odkwaszającego glebę, były zniszczone przez dziki . Na polu rolnika, który zastosował MaxCalc widoczne były tylko ślady dzików przechodzących tam i z powrotem. Tego typu sytuacja powtórzyła się na wszystkich gdzie stosowany był środek organiczno-mineralny MaxCalc, a które były wcześniej narażone na szkody łowieckie. Z kilkudziesięciu udokumentowanych relacji wynika, że dziki które weszły w uprawy cofały się z nich
nie czyniąc szkód. Działanie MaxCalc daje lepsze rezultaty niż preparat Antydzik, czy armatki hukowe, jest bezpieczniejsze dla roślin i opiera się na zawartości hydratu wapnia, który drażni tarczę ryjową dzika i zniechęca go do żerowania. Rezultaty naszych obserwacji są jednoznaczne: MaxCal wykazuje silne działanie odstraszające dziki, jednocześnie odkwasza i użyźnia glebę. MaxCalc ratuje plantację, przynosi zyski. Szkody łowieckie już nie muszą być problemem.

Skład chemiczny MaxCalc

Zawartość azotu (N) do 4,7%
Zawartość fosforu (P) do 1,12%
Zawartość potasu (K) do 1,15%
Zawartość wapnia CO(OH)2 do 40%
Zawartość substancji organicznej do 40%
Numer decyzji:

Decyzja nr: G-685c/19

Decyzja nr: G-941a/22

Decyzja nr: G-700/17

wskazuje na cechy produktu MaxCalc

Zapisz Się, Aby Otrzymać Ofertę

Będziesz na bieżąco z cenami sprzedaży i możesz skorzystać z promocji